ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කල්පිටියේ කොරල් පර අනතුරේ

සංචාරක ප්‍රවර්ධන කලාපයක් ලෙස රජය විසින් යෝජිත කල්පිටියේ කොරල් පර අපරීක්ෂාකාරී ධීවර කටයුතු නිසා තර්ජනයට ලක්වී ඇතැයි සංචාරක නියමුවෝ සහ පරිසර වේදී හු අනතුරු අඟවති.

වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් ගෙන් ගාස්තු අය කළත් සියයකට අධික ගල් මල් විශේෂ වලටත්, හාර සියයකට අධික මත්ස්‍ය විශේෂ වලටත් වාස භුමි වූ වර්ග සැතපුම් හතලිස් දෙකක සාගර පරිසර පද්ධතිය රැකීමට නිසි පිළිවෙතක් යොදා නැති බවයි මාර්ගෝපදේශක යාත්‍රා කරුවන් පවසන්නේ.

කල්පිටිය උච්චමුනේ දුපතට මුහුදු සැතපුමක් පමණ දුරින් මුහුදේ කිමිද විමසීමක යෙදුනු ප්‍රසාද් පූර්ණමාල් වාර්තා පවසන්නේ කොරල් පර වලට සිදුවී අති විනාශය තමන්ට ද දැක ගත හැකි වූ බවයි.