ඉරාන තෙලට තාම තහංචි -තෙල් ඇමති

Image caption ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා

ඉරානයටඑරෙහි සම්බාධක ලිහිල් කරමින් සිටියදී පවා ශ්‍රී ලංකාවට ඉරානයෙන් බොර තෙල් ලබා ගත නොහැකි බව එක්සත් ජනපදය තමන්ට දැනුම් දී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා රජය පවසයි.

ලෝක බලවතුන් ඉරානය සමඟ පැවති සාකච්ඡා වලින් පසුව ඇතැම් සම්බාධක ඉවත් කිරීමට එක්සත් ජනපදය පියවර ගැනීම නිසා සපුගස්කන්ද බලාගාරයට ඉරානයෙන් බොර තෙල් ගෙන්වා ගැනීම යළි ආරම්භ කළ හැකි වෙතැයි ශ්‍රී ලංකා බලධාරීහු අපේක්ෂා කළහ.

මේ පිළිබඳව ඇමරිකාව සමඟ සාකච්ඡා කිහිපයක්ම පැවැත් වූ නමුත් ඒ සඳහා අවසර නොලැබීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික වශයෙන් විශාල පාඩුවක් සිදුවන බවයි ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.