එක්සත් ජනපදයට ගෝඨාභය ගේ විරෝධය

ශ්‍රී ලංකාවේ ගැටළු විසඳා ගැනීමේ උපදෙස් දීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඉදිරිපත් වීම ආරක්ෂක ලේකම් වරයාගේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක් විය.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විදේශීය බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් බ්‍රහස්පතින්දා විරෝධය පෑවේ මඩකලපුවේ දී ආගමික දේශපාලනික හා බහුජන නායකයන් අමතමින්.

තමන් මුණ ගැසීමට පැමිණ රට පාලනය කරන අයුරු කියා දෙන්නට ආ එක්සත් ජනපද නිලධාරියකු ට දැඩි සේ ප්‍රතිචාර දැක්වූ බව ද ඔහු කියා සිටියේය.

“අපිට ඕන තරම් නායකයන් මේ රටේ ඉන්නවා. අපි දන්නවා මේ රට පාලනය කරන හැටි. අපේ ප්‍රශ්න විසඳන හැටි අපි දන්නවා.”

විදේශිකයන් පසු පස යාමේ ප්‍රයෝජනයක් නැතැයි කී ආරක්ෂක ලේකම්වරයා එමගින් ප්‍රශ්න විසඳෙනු වෙනුවට රටේ ප්‍රශ්න තවදුරටත් සංකීර්ණ වන බවයි කියා සිටියේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර