ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ක්‍රමයේ වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ක්‍රමයේ පරිවර්තනීය වෙනසක් කිරීමට කටයුතු කර ගෙන යන බව ත්‍රෛභාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්ය බල සාධකයේ ප්‍රධානියා වන සුනිමල් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කරයි.

දැනට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ක්‍රමයේ වෙනසක් කළ යුතු බව පර්යේෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇති බව සුනිමල් ප්‍රනාන්දු පැවසුවේය.

ඉංග්‍රීසි දැනුම ළමුන් අතරේ ව්‍යාප්ත නොවීමට ප්‍රධාන බාධාවක් ලෙස මෙතෙක් පැවති ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය හඳුනාගෙන ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

ශ්‍රවණය සහ කථනය

පාසල්වල ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලිවීමට සහ කියවීමට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රවණය සහ කථනය ඉගැන්වීමද දැන් සිදු කෙරෙන බව ඔහු පැවසුවේය.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ වැඩසටහන් ව්‍යාප්ත කිරීම මෙතෙක් පැවතුනේ ගමේ අත්දැකීම් නැති ග්‍රාමීය ගුරුවරුන් සමඟ සංවාදයක් නොපැවැත්වූ කොළඹ ආශ්‍රිත විශ්ව විද්‍යාලවල ඉංග්‍රීසි අංශ වල විද්වතුන් අතර පමණක් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

නමුත් දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම පිළිබඳ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ගුරුවරුන් තෝරා ගෙන ඇති බවත් දැනටමත් නව වැඩසටහන මූලික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් තිබෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

උපාය මාර්ග අධ්‍යනය

මව් භාෂාව නොවන භාෂාවන් ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේද සහ උපාය මාර්ග අධ්‍යනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ මයිසූර්හි පිහිටි ඉන්දියානු භාෂා සඳහා වූ මධ්‍යම ආයතනයෙන් සහාය ලබාගැනීමට රජය තීරණය කොට තිබේ.

අත් දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපනඥයන් දොළොස් දෙනෙකු ලබන ඉරිදා ඉන්දියාව බලා පිටත් වීමට නියමිත බවත් ත්‍රෛභාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය බල සාධකයේ ප්‍රධානියා වන සුනිමල් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළේය.

ඔවුන් විසින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සම්පාදනය කිරීමට නියමිතයි.