ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නව ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ගැන විශ්වාසයක් නැහැ

වසර දෙකක කාලයක් නවතා තිබු ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ලබා දීම මේ වනවිට යලි ආරම්භ කර තිබේ.

දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට ගොස් එම දිස්ත්‍රික්කයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ දේශපාලන නායකයන් ගෙන්වා ගනිමින් නව ගොවි විශ්‍රාම වැටුප පිළිබඳ හැදින්වීමක් කරමින් ගොවින් අතට විශ්‍රාම වැටුප් සහිත චෙක් පත් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

කෙසේ වෙතත් නව ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ස්ථිර වැඩ පිළිවෙළක් නොවන බවට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ විශ්‍රාමික ගොවීන් සමහරෙක් සැක පල කර සිටිති.

සියඹලාගස්වෙල ගොවි සංවිධානයේ ලේකම් තිලක් මහේන්ද්‍ර කියා සිටියේ ධිවරයනට ලබා දුන් ඉන්ධන සහනාධාරය නවතා දැමු ලෙසින් ගොවි විශ්‍රාම වැටුපද නවතා දමනු ඇති බවයි.

මෙවර ආරම්භ කල ගොවි විශ්‍රාම වැටුප අඛණ්ඩව මාස් පතා ලබා දීමට ක්‍රියා කරන බව කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පණ්ඩුක වීරසිංහ ප්‍රකාශ කළේය.

දෙදහස් දහ තුනේ අයවැය යෝජනා මගින් තිර සාර විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් සඳහා රුපියල් මිලියන දෙදහස් පන්සියයක මුදලක් ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලට වෙන් කොට ඇති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.