'භික්ෂුන් රිය පැදවීම බෞද්ධ සංස්කෘතියට හානියක්'

Image copyright AFP
Image caption භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් මෝටර් රථ කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඉල්ලුම්පත්ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

භික්ෂුන් වහන්සේලාට රියදුරු බල පත් ලබා දීමෙන් බෞද්ධ සංස්කෘතියට හානියක් වන බව අධිකරණය විසින් තීන්දු කර තිබේ.

බෞද්ධාගම සුරැකීමට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් අධිකරණය බැඳි සිටින බවයි රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඉදිරිපත් කොට තිබූ නඩුවක තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අභියාචනාධිකරණය කියා සිටියේ.

රිය පැදවීමට බලාපොරොත්තු වන භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් මෝටර් රථ කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඉල්ලුම්පත්ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ගත් තීරණය අහෝසි කරන ඉල්ලා භික්ෂුන් වහන්සේ තුන් නමක් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සම් ගොනු කොට තිබූ අතර, අධිකරණය එම පෙත්සම් ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර