සැකකරුවන්ගේ ඥාතීනුත් අත්අඩංගුවේ

දෙමළ කොටි සංවිධානය යළි පණ ගැන්වීමට උත්සාහ කරන්නේ යයි සැක කරමින් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින සැකකරුවන්ගේ ඥාතීන් වන කාන්තාවන් ද අත්අඩංගුවට ගනිමින් ඇති බවට සහ එසේ අත්අඩංගුවට ගනු ලබන කාන්තාවන්ට නරක ආකාරයට සලකන බවට කාන්තා අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ සංවිධානයක් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට චෝදනා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් විසින් එම කාන්තාවන් ඉතා අමානුෂික කොන්දේසි යටතේ රඳවා තබනු ලැබ ඇති බවත් එම කාන්තා සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර නෑ

‘ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රියාකාරී ජාලය’ නම් සංවිධානය කියා සිටින්නේ, අත්අඩංගුවේ පසු වෙන කාන්තාවන්ට මානසික ප්‍රතිකාර ද ඇතුළුව වෙනත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය කරන නමුත් ඔවුන්ට එම පහසුකම් නො ලැබෙන බවයි.

ත්‍රස්තවාදී සැකකරුවන්ට නවාතැන් පහසුකම් සැලසීම සම්බන්ධයෙන් සැක පිට එම කාන්තාවන් රඳවා ඇති බවයි, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ පවසන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය නිමාවේ 2009 වසරේ පරාජයට පත් එල්.ටී.ටී ඊ සංවිධානය යළි සංවිධානය වීමට ප්‍රයත්න දරමින් ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව කරන ප්‍රකාශන දෙමළ දේශපාලනඥයන් විසින් බැහැර කරනු ලැබ ඇත.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර