'පතල්කරුවන්ගේ මුදලින් පාර හදන්න'

Image caption නිලධාරීහු ගිලා බැස ඇති ස්ථානය නිරීක්ෂණය කළෝය

මැණික් පතලක දෝනා යාම නිසා ගිලා බැස ඇති කුරුවිට සිට පාතගම හරහා ගෝනපිටිය පාර නිරීක්ෂණයට වගකිවයුතු නිලධාරීන් සහ දේශපාලනඥයන් පැමිණියත් තමන්ට සුබදායක විසඳුමක් නොලැබුණ බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු ඇමති ඩබ් ජී සෙනෙවිරත්න නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ පාරට දෝනා කපා ඇති පතල් වල හිමිකරුවන්ගෙන් පාර අලුත්වැඩියාවට යන මුදල අය කර ගත යුතු බවයි.

Image caption නිලධාරීන් සහ දේශපාලනඥයන් පැමිණියත් සුබදායක විසඳුමක් නොලැබුණ බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු ඇමති ඩබ්.ජී.සෙනෙවිරත්න, සබරගමු පළාත් සභාවේ මාර්ග සංවර්ධන ඇමති අතුල කුමාර රාහුබද්ධ, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉන්ජිනේරුවරු, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ නිලධාරීහු ගිලා බැස ඇති ස්ථානය නිරීක්ෂණය කළෝය.

මෙම මාර්ගය යටින් තවත් මැණික් පතල් දෝනා ඇත්නම්, පාර මීටර පනහක් යථා පරිදි සැකසීමට රුපියල් කෝටි තුන හමාරක්වත් වැය වනු ඇතැයි පළාත් මාර්ග අධිකාරියේ ඉංජිනේරුවරු පෙන්වා දුන්හ.

මාර්ගයක් අයිනේ මැණික් පතල් කැපීමේදී අනුගමනය කලයුතු කොන්දේසි කඩ කර මෙම පතල් කපා ඇති බව මෙම නිරික්ෂණයේ දී සහතික විය.

පොදු දේපළ හානිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට එක් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර