ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ප්‍රශ්න පත්‍රයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ආරම්භයේ පටන් ම එහි ස්ථාවර වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ලියාපදිංචි ලේඛනයක් නඩත්තු කර නොමැති බව විගණකාධිපතිවරයා විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමු කර ඇත.

මන්ත්‍රීවරයා එම කාරණය මතු කර තිබෙන්නේ, ශ්‍රී ලංකා රජය සතු ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදු වී ඇති මූල්‍යමය අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරමින්.

2013 වසරේ දෙසැම්බර් තිස් එක් වෙනිදා වන විට රුපියල් බිලියන හයකට වැඩි ස්ථාවර වත්කම් ප්‍රමාණයක් ඇති බවට ආයතනය විසින් ප්‍රකාශ කළ ද, ඇතැම් වත්කම් සම්පූර්ණයෙන්ම ද ඇතැම් ඒවා අර්ධ වශයෙන් ද ක්‍ෂය වී ගොස් තිබිය දී නැවත තක්සේරු කිරීමක් සිදු කොට නොමැති බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන බවයි, අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා සිය ප්‍රශ්නය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට කියා සිටින්නේ.

මූල්‍ය විනය

“පසුගිය කාලයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මූල්‍යමය අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇති බව සහ ක්‍රීඩකයන්ගේ ගෙවීම් පිළිබඳව අර්බුදකාරී තත්වයක් ඇති බව මාධ්‍ය මගින් විටින් විට වාර්තා කෙරුණ අතර,රජයේ විගණකාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයාට යවන ලද ලිපියක් මගින් මතු කර ඇති නිරීක්‍ෂණ මගින් ද එහි මූල්‍යමය විනය දැඩිව ප්‍රශ්න කෙරෙන” බවයි මන්ත්‍රීවරයා විසින් සභාගත කරනු ලැබ ඇති ප්‍රශ්නය මගින් සිහිපත් කර තිබෙන්නේ.

එවැනි තත්වයක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූල්‍ය විනය පවත්වා ගැනීම රජයේ වගකීමක් බව පිළිගනු ලබන්නේ දැයි අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ප්‍රශ්න කරයි.

ආණ්ඩුවේ වගකීම

ඒ වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලැබ ඇති පියවර කුමක්දැයි ප්‍රශ්න කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයා, විගණකාධිපතිවරයා විසින් පෙන්වා දෙනු ලබන ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා වලට වගකිය යුත්තේ කවුරුන්දැයි විමසයි.

එම අක්‍රමිකතා සොයා බැලීම සඳහා ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලැබ ඇති පියවර කවරේදැයි ඔහු වැඩිදුරටත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ප්‍රශ්න කරයි.

විෂය භාර ඇමතිවරයා විසින් ඉහත කී ගැටලුවලට අදාළ පිළිතුරු පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ තබනු ඇතැයි තමා බලාපොරොත්තු තබන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක විසින් ස්ථාවර නියෝග 23/2 යටතේ සභාගත කරනු ලැබ ඇති ප්‍රශ්නයේ දැක්වෙයි.

මන්ත්‍රීවරයා නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන් ක්‍රීඩා ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පැවසුවේ විගණකාධිපතිවරයා මුල්‍ය වංචාවක් පිළිබඳව විමසීමක් කොට නැති බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර