ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් හැර ජිනීවා යෝජනා ඉටු කරනවා - ජනාධිපති

Image copyright courtesy Lib Dems Japan
Image caption උප ඇමති සේජි කිහාරා

ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් හැරුණ විට ජිනීවා මානව හිමකම් යෝජනාව මගින් ඉල්ලා සිටි සියලු ඉල්ලීම් ඉටු කරන බව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

ජපානයේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු උප ඇමති සේජි කිහාරා (Seiji Kihara) මුණ ගැසුණු අවස්ථාවේදීයි ජනාධිපතිවරයා එසේ කියා සිටියේ.

දෙපාර්ශවය අතර පැවතී සාකච්ජාවේදී පසු ගිය මාර්තු මාසයේදී ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් අනුමත වූ යෝජනාව ගැන ද සඳහන් කෙරුණු බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහාන් සමරනායක පැවසුවේ.

යහපත

එම යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාවේ යහපතට ඉවහල්වන්නේද යන්න ජපාන රජය සලකා බැලූ බවත් ඔවුන්ගේ තීරණය වී ඇත්තේ ජිනීවා යෝජනාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යහපතක් නොවන බව යයි ජපානයේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ උප අමාත්‍ය සෙයිජි කිහාරා ප්‍රකාශ කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයා පැවසුවේය.

ඒ අනුව ජිනීවා මානව හිමිකම් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වු යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමට ජපානය තීරණය කළ බව ජපානයේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ උප අමාත්‍ය සෙයිජි කිහාරා මේ සාකච්ඡාවේදී සඳහන් කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහාන් සමරනායක කියා සිටියේ.

ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක්

ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් හැරුනවිට ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ රටවල් විසින් ඉදිරිපත් කල යෝජනාවෙන් ඉල්ලා සිටි සියලු ඉල්ලීම් ඉටුකරමින් සිටින බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ජපානයේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ උප ඇමතිවරයාට පවසා තිබේ.

එහෙත් විදේශ කටයුතු ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මේ යෝජනාව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇති නිසා එයින් අදහස් කරන්නේ රජය සිය ස්ථාවරය වෙනස් කර ගෙන සිටින්නේද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන් ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහාන් සමරනායක පැවසුවේ මුල් ස්ථාවරයේ වෙනසක් නැති බවයි.