විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය නොමැති 17,000 ක්

Image copyright AFP Getty Images

විශ්‍රාම ලැබූ රජයේ සේවකයන් 17,000 ක පිරිසක් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පාරිතෝෂිකය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින බව ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ආයතනය ප්‍රකාශ කරයි.

මේ අතරතුර විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත් කරමින් විශ්‍රාම වැටුප් රාජ්‍ය බැංකු මගින් ලබා ගන්නා ලෙසට යෝජනා කොට ඇති බවයි ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක එස්.රනුග්ගේ පැවසුවේ.

රාජ්‍ය බැංකු

එසේ ලබාගන්නා විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය අවුරුදු දහ අටක් ඇතුළත රාජ්‍ය බැංකුවලට ආපසු ගෙවන ලෙසටත් එමගින් දන්වා ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

රාජ්‍ය බැංකුවලින් පාරිතෝෂික ලබා ගැනීමට අකමැති අයට පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින ලෙසත් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලැබුනොත් ඒ අනුව මුදල් ගෙවන බව දන්වා ඇති නමුත් 17000 ක් පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින බවයි ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක එස්.රනුග්ගේ පැවසුවේ.

මුදල් හිඟකම

දැනගන්නට ඇති තොරතුරුවලට අනුව මුදල් අග හිඟකම නිසා රජය මේ පියවර ගෙන ඇති බවයි ඔහු පැවසුවේ.

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට රජයෙන් නිසි පරිදී විශ්‍රාම ලබන සංඛ්‍යාව ගණන් බලා අවශ්‍ය මුදල් ලබා දෙන්නේ නම් මෙවැනි ගැටලුවක් පැන නොනගින බව පැවසූ ඔහු විශ්‍රාම දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාවලිය ඊට ප්‍රමාදයක් ලෙස දකින්නේ නැති බවත් සඳහන් කළේය.

රජය කලට වෙලාවට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට මුදල් ලබා නොදීම මේ ප්‍රශ්නයට හේතුව බවත් ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.