ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'ලංකාව තවත් සුඩානයක් විය හැකියි' කිරිඇල්ල

Image copyright Lakshman Kiriella

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද සමයේ සිදු වූ මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් පිළිබඳ පැවැත්වෙන අන්තර් ජාතික පරීක්ෂණ සඳහා සහාය නොදෙන බව පෙර සිට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රකාශ කර ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තුවෙන් විමසීම විහිළුවක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.

පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමෙන් පසු මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බව කියා සිටි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්‍රීවරයා ශ්‍රී ලංකාවට එම පරීක්ෂණය පිළිනොගන සිටිය නොහැකි යයි ද කියා සිටියි.

මේ පරීක්ෂණයට සහාය නොදීම මගින් ඉදිරියේ දී ශ්‍රී ලංකාවත් සුඩානය මෙන් දෙකඩ කිරීමේ අවදානමකට පත් විය හැකි බව ද මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.