ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'රස්තියාදුකාර රාජ්‍යයක් වෙලා' - වික්ටර් අයිවන්