දුම්වැටි: රූපමය අවවාද තාවකාලිකව අත්හිටුවේ

Image copyright AFP

දුම්වැටි ඇසුරුම්වල රූපමය අවවාද පළ කිරීමේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.

දුම්වැටි අසුරන වල සියයට 60% ඉඩ ප්‍රමාණයක් දක්වා රූපමය අවවාද පළ කළ යුතු බවට අභියාචනාධිකරණය ඉකුත්දා නියෝග කළ අතර, එම නියෝගය අඟහරුවාදා සිට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

ලංකා දුම්කොළ සමාගම එම ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක් කොට තිබුණි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ දැනුම් දීම පිළිබඳව අදහස් දක්වන දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිලිබඳ තොරතුරු ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක පුබුදු සුමනසේකර: “දැනට භාවිත කරන ආකාරයේ මුද්‍රණය කළ ඇසුරුම් මිලියන ගණනක් තොග තමන් සතුව පවතින හෙයින් මෙම නියෝගය ක්‍රියාත්මක කළහොත් තමන්ට විශාල පාඩුවක් සිදුවිය හැකි බව දුම්කොළ සමාගම අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා,” යනුවෙන් කියා සිටියේය.

ලබන ජුලි එකොලොස් වැනි දින පැවැත්වෙන නඩු විභාගයේදී අදාළ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අධිකරණය අවසන් නිගමනයකට එළඹෙනු ඇතැයිද ඔහු කියා සිටියේය.