අනාථයන් පිළිබඳ ඕස්ට්‍රේලියානු පිළිවෙත ගැන කනස්සල්ල

Image copyright AFP

ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතයන් සම්බන්ධයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව කටයුතු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අනාථයන් සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනය බලවත් කනස්සල්ල පළ කරයි.

බෝට්ටු දෙකකින් ඕස්ට්‍රේලියානු මුහුදු තීරයට ලඟා වී සිටින දෙසීයකට අධික ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ සරණාගතයන්ට රටට පිවිසීමට අවසර නොලැබුන අතර ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් තවමත් කිසිදු පියවරක් ගෙන නැති බවයි මාධ්‍යය මගින් පසුගිය දිනවල වාර්තා කෙරුණේ.

ඇතැම් වාර්තාවලට අනුව එම සරණාගතයන්ගෙන් කොටසක ගේ රැකවරණ අයැදුම් පත් දැනටමත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇති අතර ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට භාර දෙනු ලැබ ඇත.

මානව හිමිකම් නො තැකීම

එම ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනේ සිටින ක්‍රියාධරයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් විසින් මෙම ප්‍රශ්නයේ දී මූලික මානව හිමිකම් පවා නො තකා හරිනු ලැබ ඇති බවයි.

ඉහත කී ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතයන් සම්බන්ධයෙන් අදහසක් පළ කරනු ලැබීම පවා ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් විසින් බැහැර කරනු ලැබ ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති ටෝනි ඇබට් පසුගිය වසරේ බලයට පත් වුණේ බෝට්ටු මගින් රටට පිවිසීමට යත්න දරන අනාථයන් නතර කරන බවට ප්‍රතිඥාවක් දෙමිනි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර