හමුදාව මානව හිමිකම් 'කඩ කර' ඇත්දැයි සොයා බලනවා

Image caption කොමිසමේ සභාපති හිටපු විනිසුරු මැක්ස්වෙල් පරණගම

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති අභ්‍යන්තර යුද්ධයේදී ආරක්ෂක හමුදාව තම රාජකාරිය ඉක්මවා ගොස් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් නීති උල්ලංඝනය කර ඇත්දැයි සොයා බලන මෙන් තමාට දන්වා ඇති බව අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කොමිසමේ සභාපති හිටපු විනිසුරු මැක්ස්වෙල් පරණගම පවසයි.

යුද්ධයේදී මානව හිමිකම් නීතිය කඩ වී ඇත්දැයි සොයා බැලීම කොමිසමේ විෂය පථයට එක් කර ඇත්දැයි බීබීසී දෙමළ සේවය කළ විමසීමකදී කොමිසමේ සභාපති හිටපු විනිසුරු මැක්ස්වෙල් පරණගම එසේ පැවසුවේය.

යුද්ධය පැවති සමයේ එල්ටීටීඊ සංවිධානය ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතියට යටත්ව ක්‍රියා කර තිබේදැයි යන්න පිළිබඳවත් එම සංවිධානය විසින් දරුවන් යුද්ධයට බඳවා ගැනීම කෙතෙක් දුරට ජාත්‍යන්තර නීතිය කඩ කිරීමක්දැයි සොයා බැලීමත් තම විෂය පථයට එක කර ඇති බවයි කොමිසමේ සභාපති පරණගම පවසන්නේ.

ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ සාක්ෂි පිළිබඳ සොයා බැලිය යුතු හෙයින් කොමිසමට උපදෙස් ලබා දීම සඳහා ජාත්‍යන්තර නීති විශාරදයන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර ඇති බවයි කොමිසමේ සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර