ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අයිස් බකට් වෙනුවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් අමු මිරිස් අභියෝගය

වකුගඩු රෝගීන්ට අරමුදල් රැස් කිරීමට ආරම්භ කර ඇති “ශ්‍රී ලංකා අමු මිරිස් අභියෝගය” වැඩසටහනට අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ සහභාගි විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ රජරට ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක දහස් ගණනක ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටින වකුගඩු රෝගීන්ට අරමුදල් රැස් කිරීමට තරුණ කණ්ඩායමක් ආරම්භ කර ඇති “ශ්‍රී ලංකා අමු මිරිස් අභියෝගය” නම්වූ වැඩසටහනට අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ සහභාගි විය.

පසුගියදා ලෝකය පුරා පැතිර ගිය අයිස් බකට් අභියෝගයට ශ්‍රී ලාංකිකයන් දායකවීම පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරයා එම අවස්ථාවේදී දැඩි විරෝධය පල කළේය.

අද මෙම අමු මිරිස් අභියෝගය බාර ගනිමින් අමු මිරිස් කරල් 03 ක් විනාඩි 02 ක් තුළදී සම්පූර්ණයෙන්ම අනුභව කළ මන්ත්‍රීවරයා වකුගඩු රෝගියන් සදහා අරමුදල් රැස් කරන මෙම වැඩසටහන සමාන කලේ 1930 දශකයේ දියත්වූ පොපි මල් ව්‍යාපාරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික ව්‍යාපාරය දියත් කළ සූරියමල් ව්‍යාපාරයටයි.