ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලොකුබණ්ඩාර සිල් රෙදි බෙදයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය බණ්ඩාරවෙල නගරය ආසන්නයේ පවත්වන ලද මැතිවරණ රැළියකදී පැමිණ සිටි පිරිසට සිල් රෙදි හා පොත්පත් බෙදා දී තිබේ.

එසේ සිල් රෙදි හා පොත්පත් බෙදා දීම මැතිවරණ අල්ලසක් නොවේදැයි යන්න රැස්වීම සංවිධානය කළ උදිත ලොකුබණ්ඩාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට බීබීසීය යොමු කළ ප්‍රශ්නයක්.

‘අපි අද ගමට එන්නේ කොහොමද, අපි පාර හදලා දුන්නා, අපි ලයිට් ටික දුන්නා, අපි වැඩක් කළා කියලයි ගමට එන්නේ’ උදිත ලොකුබණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.