ඉන්ධන, විදුලි ගාස්තු හා මැතිවරණය

ඉන්ධන සහ විදුලි ගාස්තු පහත දැමීම ඌව පළාත් සභා මැතිවරණ ඉලක්ක කර ගෙන ආණ්ඩුව විසින් සිදු කරනු ලැබුවක් බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි.

ගල් අඟුරු බලාගාරයෙන් නිපයනු ලබන විදුලිය සඳහා වැය වන මිලේ අඩු වීම මීට ප්‍රධාන හේතුවක් විය හැකි බවයි පාත් ෆයින්ඩර් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ලක්ෂ්මන් සිරිවර්ධන පවසන්නේ.

ඉන්ධන මිල තීරණය කරනු ලබන්නේ ලෝක වෙළඳ පොළ බව ඔහුගේ තර්කයයි.

මිල අඩු කිරීම

විදුලි බල මණ්ඩලය මෙන්ම ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ස්වකීය පාඩුව මකා ගැනීමට පසුගිය කාලයේ ගත් උත්සාහය හේතුවෙන් ඉන්දන මෙන්ම විදුලි බිලේ මිල අඩු කිරීමක් සිදු කිරීමට ආණ්ඩුවට හැකි වූ බවයි ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හඬ නගන පරීක්ෂණ ආයතනයක් වන පාත් ෆයින්ඩර් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ලක්ෂ්මන් සිරිවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරය හේතුවෙන් විදුලිය උත්පාදනය සඳහා වූ පිරිවැය සීයට පනහකින් පමණ අඩු වුනු බවත් ඔහු පැවසුවේය.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සපයන ඉන්දන සඳහා ගෙවීම් නොකිරීම හේතුවෙන් ලංකා කනිජ තෙල් සංස්ථාවට පාඩු විඳීමට සිදු වූ බවත් පාත් ෆයින්ඩර් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර