ඌවේ බලය යළිත් සන්ධානයට

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් පාලක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 349,906 ලබා ගනිමින් ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධුර 02ක් ඇතුළුව මන්ත්‍රී අසන 19ක් ලබා ජයග්‍රහණය කළේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 274,773ක් ලබා ගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 13ක් දිනා ගැනීමට සමත් වී තිබේ.

ඡන්ද 36995ක් ලබා ගනිමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දිනා ගත් මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 02ක්.

මීට පෙර පාලක සන්ධානයට හිමි වී තිබූ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාස 03ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකි වී තිබේ.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද කොට්ඨාස 09ක සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද කොට්ඨාස 03ක මැතිවරණය පැවැත්විණි.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හපුතලේ, බණ්ඩාරවෙල, ඌව පරණගම, මහියංගනය, වියලුව, පස්සර යන ඡන්ද කොට්ඨාසවල ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයට හිමි විය.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මොනරාගල, බිබිල, වැල්ලවාය යන ඡන්ද කොට්ඨාසවල ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි වී තිබේ.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල ඡන්ද කොට්ඨාසය වැඩි ඡන්ද 6098කින් ද, හාලිඇල ඡන්ද කොට්ඨාසය වැඩි ඡන්ද 2796 කින් ද, වැලිමඩ ඡන්ද කොට්ඨාසය වැඩි ඡන්ද 735 කින් ද, ජය ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමත් විය.

මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල අවසන් ප්‍රතිඵල අනුව 2009 ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ හා සසඳන විට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට අහිමි වී ඇති මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 06ක්.

ඒ අනුව ගිය වර මැතිවරණයට සාපේක්ෂව වැඩිපුර මන්ත්‍රී ධුර හයක් ලබා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකි වී තිබේ.

01ව තිබූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 02ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර 2009 වසරේදී මන්ත්‍රී ධුර 01ක් හිමි කර ගත් කඳුරට ජනතා පෙරමුණ මෙවර මැතිවරණයට තරඟ නොකළේය.

ඒ අනුව සමස්ත ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගැනීමේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සියයට 51.2ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පෙර මැතිවරණවලට සාපේක්ෂව සියයට 40.2ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගෙන ඇති අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සියයට 5.3ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමි කර ගැනීමට සමත් විය.

ඌව පළාත් සභාවට ප්‍රථම වතාවට තරඟ කළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙන්ම ඡන්ද 6076ක් ලබා ගත් අතර එකදු ආසනයක් හෝ ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර