මෝදි ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධීයි - කර්තෘවරු

Image caption ආණ්ඩුවේ කටයුතු ගැන 'සංවාදයකට ඉඩ දෙන්න'

ජනමාධ්‍යවලට තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථා අහුරා දමමින් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ලෙසින් කටයුතු කරන බව ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන පෙළේ පුවත්පත කිහිපයක කර්තෘවරු අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ ආණ්ඩුවට චෝදනා කරති.

අගමැති මෝදිගේ පරිපාලනය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් සහ රජයේ නිලධාරීන්ගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට බාධා කරන බවයි, ඉන්දියාවේ කර්තෘ සංසදය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ.

එමෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාල භාවිතා කිරීමේදී ඉහල මට්ටමේ බලධාරීන්ගේ හඬට පමණක් අවස්ථාව සලසන බව කර්තෘ සංසදයේ තවත් චෝදනාවක්.

මීට වඩා විවෘතභාවයකින් කටයුතු කරමින්, ආණ්ඩුවේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රට තුල විවාදයකට සහ සංවාදයකට ඉඩ සැලසිය යුතු යයි කර්තෘවරු ඉන්දීය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.