උතුරු පළාතේ පොල් සංවර්ධනයට නව සැලසුම්

Image copyright Getty

පොල් සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍යාංශය උතුරු පළාතේ පොල් බීජ තවානක් ආරම්භ කිරීමේ සැලැස්මක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් බීබීසී සංදේශය පොල් සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර සමග කළ සාකච්ඡාවේදී ඉතිහාසයේ තේ පොල් රබර් විශාල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙන ආ වගාවන් බවයි ඇමතිවරයා කියා සිටියේ.

පොල් වගාවේ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ 2010 වර්ෂයේ පොල් සංවර්ධනය සඳහා විශේෂ කැබිනට් අමාත්‍යාංශයක් ජනාධිපතිවරයා විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ බවයි.

2020 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් විදේශ විනිමය ගෙන ඒම ඉලක්ක කර ගෙන 2011 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා ක්‍රමෝපාය සැලැස්මක් අමාත්‍යංශය මගින් සකස් කර තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පොල් වගාව ඉහල නැංවීම සඳහා වසර හතරක කාලය ඇතුළත පොල් පැළ මිලියන 320ක් බෙදාහැරීම, උතුරු පළාත පදනම් කර ගනිමින් අක්කර හයසීයක පොල් වගාවක් ආරම්භ කිරීම මෙම වැඩ පිළිවල යටතේ අලුතින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන ව්‍යාපෘති අතරින් කීපයකි.

සෑම පවුලකටම පොල් පැළ

පලෙයි ප්‍රදේශයේ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය සතු භුමි ප්‍රදේශයක් සහ ඒ ආසන්නයේම තවත් අක්කර හයසීයක වතු සංවර්ධන අධිකාරී මණ්ඩලයේ ඉඩමක් පසුගිය දා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයට පවරනු ලැබ ඇති අතර එම ඉඩම උතුරු පළාත වෙනුවෙන් වෙන්වූ පොල් බීජ උයනක් ලෙසත්, පැළ තවානක් ලෙසත්, අතුරු භෝග වගාවක් සහිතව භාවිතා කිරීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා තව දුරටත් කියා සිටියේය.

නව ව්‍යාපෘතිය යටතේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ විනාශ වූ පොල් තුරු උයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අක්කර පහක් දක්වා ඉඩම් වලට නොමිලේ පොල් පැළ ලබා දීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබේන බව පැවසු අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ සෑම පවුලකටම පොල් පැළ දහයක් ලබා දීමටත් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් පොල් පැළ අවශ්‍ය නම් විශාල ප්‍රමාණයෙන් නොමිලේ පැළ ලබා දීමටත් කටයුතු කරන බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර