‘කොටි සංවිධානය තහනම් කළ ආකාරයේ දෝෂයක්’- යුරෝපා අධිකරණය

දෙමළ කොටි සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීමේදී යුරෝපා කවුන්සලය විසින් අනුගමනය කරනු ලැබ ඇති ක්‍රියා පටිපාටිමය පදනම යුරෝපා අධිකරණය විසින් නිශ්ප්‍රභ කරනු ලැබ ඇත.

එහෙත් ඉදිරි කාලය තුළ සිදු කරනු ලැබීමට ඉඩකඩ ඇති ඕනෑම ආකාරයක අරමුදල් ගනු දෙනු අත්හිටුවීමේ අවශ්‍යතාව සහතික කිරීමේ නියමයක් වශයෙන් එම නිශ්ප්‍රභ කිරීම තාවකාලික මට්ටමෙන් පවත්වා ගනු ලබන බවයි යුරෝපා අධිකරණය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති මාධ්‍ය වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ.

යුරෝපා කවුන්සලය විසින් දෙමළ විමුක්ති කොටි සංවිධානය (LTTE) ත්‍රස්ත සංවිධානයක් හැටියට 2006 වසරේ පටන් ලැයිස්තු ගත කර ඇති අතර එහි වත්කම් ගනුදෙනු වලින් අත් හිටවනු ලැබයි තිබෙන්නේ.

එම ලැයිස්තු ගත කිරීමේ දී සහ වත්කම් තහංචි පැනවීමේ දී යුරෝපා හවුල විසින් සැලකිල්ලට ගනු ලැබ ඇත්තේ ඉන්දියාවේ බලධාරීන් කොටි සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් ගෙන තිබුණ තීන්දුවයි.

පටිපාටිමය වරදක්

එහෙත් එම තීන්දුවට එරෙහිව අභියෝග කරමින් දෙමළ කොටි සංවිධානය කියා සිටියේ, ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව සමඟ ගෙන යන සන්නද්ධ අරගලය ජාත්‍යන්තර නීතිය අනුව ත්‍රස්ත විරෝධී නීතිය යටතට නොව ජාත්‍යන්තර මානවීය නීතිය යටතට ඇතුළත් වෙන බවයි.

Image copyright europa.eu

ඔවුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ, සිය සංවිධානය සතු යුරෝපා වත්කම් ගනු දෙනු වලින් අත්හිටවනු ලැබීම බලය සහිත අධිකාරී පාලනයකින් අනුමැතිය නොලද විශ්වාසය තැබිය නොහැකි මූලාශ්‍රයක් පදනම් කර ගත් තීරණයක් වන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අද, සිකුරාදා ලක්සම්බර්ග් හි යුරෝපා අධිකරණය විසින් දෙනු ලැබ ඇති තීන්දුවෙහි දැක්වෙන්නේ, ‘ජාත්‍යන්තර නීතියේ ’ සන්දර්භය තුල ‘සන්නද්ධ ගැටුම්’ද ත්‍රස්ත විරෝධී යුරෝපා නීතියට අදාළ වෙන බවයි.

එහෙත් යුරෝපා කවුන්සලය, එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු බලධාරීන්ගේ තීරණය මත පදනම් වීම ගැන සඳහන් කරන යුරෝපා අධිකරණය 2001/931 පොදු ස්ථාවරයේ අර්ථ අනුව යුරෝපා හවුලින් පරිබාහිර රටක බල අධිකාරියක තීන්දු සුදුසු යයි පිළිගත හැකි නමුත් ආරක්ෂක අයිතිය සහතික කර ගැනීම සඳහා එම පරිබාහිර රාජ්‍යය නියම කර ගත් නීතිය සමානාත්මතාව පදනම් කර ගත යුරෝපා හවුලේ අධිකරණ පිළිවෙතට අනුගත වන්නේද යන්න ඉතා ප්‍රවේශමෙන් නිරාකරණය කර ගත යුතුව තිබුණ බවයි කියා සිටින්නේ.

තව දුරටත් ත්‍රස්ත ලැයිස්තුවට

එහෙත් යුරෝපා කවුන්සලය එවැනි දැඩි පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබ නැත යන්න යුරෝපා අධිකරණයේ තීන්දුවයි.

මේ අනුව ගනු ලැබ ඇති විධි විධාන 2001/931 පොදු ස්ථාවර සහ අධිකරණමය පටිපාටිය මගින් ඉල්ලා සිටින පරිදි පිළිගත හැකි බලධාරීන්ගේ විභාග කිරීම් මත තහවුරු කෙරුණ ඒවා නොව පුවත්පත් සහ අන්තර්ජාල තොරතුරු පදනම් කර ගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් වන බවයි යුරෝපා අධිකරණයේ නිගමන වී තිබෙන්නේ.

එම කරුණු පදනම් කර ගෙනයි යුරෝපා අධිකරණය මුලින් කී නිශ්ප්‍රභ කිරීම සිදු කර තිබෙන්නේ.

එහෙත් යුරෝපා අධිකරණය අවධාරණය කරන්නේ අනුගමනය කරනු ලැබ ඇති මූලික පටිපාටිමය කාරනා පදනම් කර ගත් සිය තීන්දුව දෙමළ විමුක්ති කොටි සංවිධානය (LTTE) ත්‍රස්ත සංවිධානයක් හැටියට ලැයිස්තු ගත කිරීමේ තක්සේරුවට අදාළ නොවන බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර