ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් වැඩිවී නෑ - වෘතීය සමිති

අයවැයන් රජයේ සේවකයන්ට ඇත්ත වශයෙන්ම වැටුප් වැඩි වීමක් සිදුවී නැති බව රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික සේවා වෘතීය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු සමන් රත්නප්‍රිය ප්‍රකාශ කරයි.

කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත් විය නොහැකි බව පවසන ඔහු 2006 වසරෙන් පසු වැටුප් වැඩි නොකිරීම තුළ ජීවන වියදම අධික ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බව පැවසුවේය.

රජය විවිධ සංඛාවන් ඉදිරිපත් කලත් රජයේ සේවකයන්ට ලැබී ඇත්තේ රුපියල් 2928 ක වැටුප් වැඩිවීමක් බවත්, එයින් රුපියල් 2200 දීමනාව හැර බැලුවොත් ඇත්ත වශයෙන්ම වැටුප් වැඩිවී ඇත්තේ රුපියලක් 900 කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් බවයි, ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

පෞද්ගලික අංශයට ලබා දී ඇත්තේ රුපියල් 1000 ක් පමණක් බව කියා සිටින රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික සේවා වෘතීය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු සමන් රත්නප්‍රිය මේ වැටුප් වැඩි වීම් ජීවන වියදමට කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැති බවයි පවසන්නේ.