"පොලිසියේ දෙබිඩි පිළිවෙතක් "

කොළඹ පිහිටි වරාය අධිකාරියේ පුහුණු පාසලක් පරීක්ෂා කිරීමට ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහනවලට පහර දී අලාභ කිරීමේ සිද්ධියට අදාලව පොලිසිය අධිකරණයට සැකකරුවන් කිසිවකු නම් කර නොමැති බව විත්තියේ නීතිඥයෝ පවසති.

අදාළ මන්ත්‍රීවරුන් පොලිසියට කළ පැමිණිල්ල මගින් චෝදනා කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ වරාය ශාඛාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් විසින් තම වාහනවලට පහර දී අලාභ කර ඇති බවයි.

දෙබිඩි පිළිවෙත

එහෙත් සැකකරුවන් නම් නොකිරීම තුලින් පොලිසිය අනුගමනය කරන දෙබිඩි පිළිවෙත මනාව පැහැදිලිවන බව අදාළ මන්ත්රීවරුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිවේදීයකු වන ගුණරත්න වන්නිනායක ප්‍රකාශ කළේය.

“පහරදීම සිදු කළ පුද්ගලයින් පිළිබඳව අපි පොලිසියට කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එහෙත් සැකකරුවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කිරීම පිළිගන්න බැහැ. පොලිසිය මේ ඉටු කරන්නේ රජයේ වුවමනාව බව තමයි මින් පැහැදිලි වන්නේ” ඔහු චෝදනා කළේය.

පොලිසිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක් මගින් දැනුම් දී ඇත්තේ සැකකරුවන් මෙතෙක් හඳුනා ගෙන නොමැති අතර ඒ සඳහා පරීක්ෂණ කරන බවයි.

වීඩියෝ දර්ශන

ඒ සඳහා අදාළ පහරදීම පිළිබඳව රුපවාහිනි ආයතන මගින් විකාශය කල වීඩියෝ දර්ශන ලබාගෙන සැකකරුවන් හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කරන බවද පොලිසිය දැනුම් දී තිබේ.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ, පරීක්ෂණ පවත්වා සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්නා මෙන් පොලිසියට නියම කළේය.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ, පරීක්ෂණපවත්වා සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්නා මෙන් පොලිසියට නියම කළේය.

පහර දී සිය වාහනවලට අලාභ හානි සිදු කල බව පවසමින් ආර්.යෝගරාජන් ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් පොලිසියට කළ පැමිණිල්ලකට අනුවයි පොලිසිය මෙම පියවර ගෙන තිබෙන්නේ.