"මැතිවරණ කාර්යාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන නෑ"

Image copyright AFP

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන ආයතනයක් නොවන බව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නිරීක්ෂකයන්ගේ නිර්දේශය බව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල මහලේකම් කමලේෂ් ශර්මා ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වූ ඔහු අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ මීළඟ ජාතික මැතිවරණයට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් සහභාගී කරවීමට බලාපොරොත්තුවන බවයි.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජනාධිපතිවරයාත්, විරුද්ධ පක්ෂ සාමාජිකයනුත්, සිවිල් සමාජ නියෝජිතයනුත් හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වූ බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මැතිවරණ අත්දැකීම්

මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය සහ පසුගිය මැතිවරණවල අත්දැකීම් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සමඟ සාකච්ඡා කළ බවයි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල මහලේකම් කමලේෂ් ශර්මා ප්‍රකාශ කළේ.

“මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන එකක් නොවන බවට ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණය කළ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නිරීක්ෂකයන්ගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. සාමාජික රටවල්වල ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම් පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව මුල් කරගත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල අත් පොතක් දැන් සකස් වෙමින් තිබෙනවා,” ඔහු පැවසුවේය.

එම තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාව සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල මහලේකම් කමලේෂ් ශර්මා ප්‍රකාශ කළේය.

මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා සමඟ සහ රජය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල අනුව මීළඟ ජාතික මට්ටමේ මැතිවරණයක දී පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නිරීක්ෂකයන් යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වෙන බවත් මහලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම ඇතුළු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලිය තුළ ජනතාවට ඇති අහිමි කළ නොහැකි අයිතියට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය ඉහලම ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දෙන බවයි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල මහලේකම් කමලේෂ් ශර්මා ප්‍රකාශ කළේ.

මීට පෙර මැතිවරණවලට සහභාගිවෙමින් ලත් අත්දැකීම් සහ පසුගිය උතුරු පළාත් මැතිවරණය නිරීක්ෂණය කළ නිරීක්ෂකයන්ගේ නිර්දේශ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සමඟ සාකච්ඡා කළ බවයි ඔහු පැවසුවේ.

“මැතිවරණයක් හමුවේ දිගින් දිගටම මුහුණ දීමට සිදුව ඇති අභියෝග ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. පූර්ව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහ රාජ්‍ය සම්පත් මැතිවරණ සඳහා යොදා ගැනීම පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කළා,” ඔහු සඳහන් කළේය.

නිර්දේශ

පීඩාවට පත්විය හැකි කණ්ඩායම්වලට ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළු පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ ගණනාවක් පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබීම ගැන තමා සතුටට පත්වන බවත් මහලේකම් කමලේෂ් ශර්මා පැවසුවේය.

“මම විශේෂයෙන් සතුටට පත්වෙනවා, දේශීය වශයෙන් පිළිගත් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන්ට අනාගතයේදී , ජන්ද ක්‍රියාවලිය තුළ නිරීක්ෂණ කටයුතු කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම අවස්ථාව ලබා දෙන බවට මැති වරණ කොමසාරිස් වරයා එකඟ වන බව දන්වා තිබීම ගැන. එය ලෝකය පිළිගත් මැතිවරණ නිරීක්‍ෂණ පිළිවෙතක්,”මහලේකම්වරයා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.