ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශිරානි නඩුව: අධිකරණය මහ බැංකුවෙන් ප්‍රශ්න කරයි

හිටපු අගවිනිසුරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක ගේ බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු නොකළේ ඇයි දැයි කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ප්‍රශ්න කළේය.

අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි මහ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරිය ඊට පිළිතුරු දෙමින් කියා සිටියේ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් නොවීම නිසා පරීක්ෂණයක් නොකළ බවයි.

විත්තියේ නීතිවේදීන් චෝදනා කළේ හිටපු අගවිනිසුරුවරියගේ බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ තොරතුරු දෝෂාභියෝගය සමයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම පිටුපස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිටින බවට සැකයක් පහළ වී ඇති බවයි.

දත්ත පිටවීම

Image caption විත්තියේ නීතිවේදී ගුණරත්න වන්නිනායක

දෝෂාභියෝගය පැවති සමයේ නීති විරෝධී ආකාරයෙන් අදාළ දත්ත පිටවී ඇති ආකාරය අනාවරණය වන නිසා ඒවා තමන්ට ලබා දීමට මහ බැංකුව මෙන්ම NDB බැංකුව මැලි කමක් දක්වන බවද විත්තියේ නීතිවේදීහු චෝදනා කළහ.

අදාළ දත්ත තමන්ට ලබා දීමට හැකියාවක් නොමැති බව අධිකරණයට පිළිතුරු දෙමින් මහ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරිය දැනුම් දුන් බවයි විත්තියේ නීතිවේදී ගුණරත්න වන්නිනායක කියා සිටියේ.

‘අපි ඉල්ලා සිටින දත්ත ලබා දිය නොහැකි බව මහ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරිය ප්‍රකාශ කළා. මේක චෝදනාවක් නැති නඩුවක් නිසයි ඒවා දෙන්න බැහ කියන්නේ. කෙසේ වෙතත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියම කළා විත්තිය ඉල්ලා සිටින දත්ත සොයා බලා ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස.’ නීතිවේදී වන්නිනායක කියා සිටියේය.

කෙසේ වෙතත් නඩුව නැවත දෙසැම්බර් මස 17 වනදා කැඳවීමට නියම කළ අධිකරණය එදිනට විත්තිය ඉල්ලා සිටින දත්ත ලබා දීමට පවතින හැකියාව පිළිබඳව ලිඛිත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන මෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට නියම කළේය.