බලය අයුතු ලෙස පාවිච්චි කිරීමක් - හිටපු අග විනිසුරු

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා තමාට තුන් වෙනි වරටත් පදවියට තරඟ කළ හැකිද යන ප්‍රශ්නය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යොමු කිරීම මගින් බලය අයුතු ලෙස පාවිච්චි කර ඇතැයි හිටපු අග විනිසුරු සරත්.එන්.ද සිල්වා ප්‍රකාශ කරයි.

ඔහු පවසන්නේ එය මහින්ද රාජපක්ෂ නමැති පුද්ගලයාගේ පෞද්ගලික කාරණයක් මිස ජාතික වැදගත් කමක් සහිත කාරණයක් නොවන බවයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 129 (1) වගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයාට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසීමක් කිරීමට හැකියාවක් ඇත්තේ පොදු වැදගත්කමක් ඇති නීතිමය ප්‍රශ්න පිළිබඳව බව හිටපු අග විනිසුරුවරයා පෙන්වා දෙන්නේය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 31.2 සහ 31 යන වගන්ති යටතේ, තුන්වැනි වතාවටත් ජනාධිපති ධුරය දැරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා නුසුදුස්සෙකු වී ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ.

පුද්ගල කේන්ද්‍ර ගත ප්‍රශ්නයක්

“මෙය පුද්ගල කේන්ද්‍ර ගත ප්‍රශ්නයක්. නුසුදුස්සෙකු වන්නේ ජනාධිපතිවරයා නොවෙයි පුද්ගලයායි,” යනුවෙන් සඳහන් කළ ඔහු, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා අයිතිවාසිකම් සහ නුසුදුසුකම් පටලවා ගෙන ඇති බව පැවසුවේය.

ජනාධිපතිවරයා ගත් එම ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් නීතිමය ක්‍රියා මාර්ගයක් ගැනීමට ඇති ඉඩ කඩ පවා අහුරා දමා ඇති බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙය නීතිඥ සංගමයට යොමු කරමින් ඒ පිළිබඳව හත් වැනිදාට ප්‍රථම ඔවුන්ගේ අදහස් ඇතුළත් ලිඛිත සන්දේශයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති බව පැවසූ හිටපු අග විනිසුරු සරත්.එන්.ද සිල්වා හෙට බ්‍රහස්පතින්දා නිවාඩු දිනයක් නිසා ඔවුන්ට ලැබී ඇත්තේ ඉතා කෙටි කාලයක් බව පැවසුවේය.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ නීතිඥ සංගමයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ලබා දුන් බව කියා පෑම පමණක් බවයි ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

වැදගත් යයි තමන් හිතන කරුණක් සම්බන්ධයෙන්; රට ගැන හෝ කාලීන වැදගත් කමක් ඇති නීතිමය ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසීමක් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඉඩ කඩ පැවරී ඇති බවයි ජනාධිපති නීතිඥ ජයතිස්ස ද කොස්තා ප්‍රකාශ කළේ.

ප්‍රතිපාදන

ඉතාමත්ම පැහැදිලි ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

“ එසේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ලබා ගැනීමට අවස්ථාවෝචිත වන ස්වභාවයක් තිබිය යුතුයි. එසේම පොදු වැදගත් කමක් තිබෙන ප්‍රශ්නයක් ද විය යුතුයි යන කරුණු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 129(1) වගන්තියේ ඇතුළත් වෙනවා,” ජනාධිපති නීතිඥ ජයතිස්ස ද කොස්තා ප්‍රකාශ කළේය.