ඡන්දදායකයන් ලක්ෂ 4කට ජාතික හැඳුනුම්පත් නැහැ

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයට අනුව ජාතික හැඳුනුම්පතක් හෝ පිළිගනු ලබන අනන්‍යතා පත්‍රයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් ලක්ෂ 4කට ආසන්න පිරිසකට ජන්දය ප්‍රකාශ කිරිමට නොහැකිවනු ඇතැයි බිය පළවෙමින් පවතී.

මෙම තත්වය පිළිබඳව සඳුදා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී තීරණය වී තිබෙන්නේ මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව හා මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන එක්ව මෙම පිරිසගේ ඡන්ද අයිතිය ආරක්ෂා කර දීම සදහා ඡාතික හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ ජංගම සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි.

මේ පිලිබදව සංදේශයට අදහස් දැක්වූ කැෆේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්, ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ ජංගම සේවා දැනටමත් තම සංවිධානය ආරම්භ කර ඇති බවයි.

“මේ හැඳුනුම්පත් නොමැති පුද්ගලයන්ට ඡන්ද අයිතිය අහිමිවුවහොත් එය ඉදිරි මැතිවරණයකදී තීරණාත්මක සාධකයක් විය හැකියි,” යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.

හැඳුනුම්පත් ලක්ෂ 4ක් ලබාදීම අපහසුයි ?

ජනවාරි මාසයේ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට ඉඩ ඇති නිසා ලක්ෂ හතරකට ආසන්න මෙම පිරිසට ඉතා කෙටි කාලයකදී ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාදීම අභියෝගයක් වනු ඇති බවද රජිත් කිර්ති තෙන්නකොන් පැවසීය.

“ලක්ෂ හතරකට හැදුනුම්පත් ලබාදීම ඉතා අපහසු කටයුත්තක්. අපි විශ්වාස කරනවා මේ පිරිසෙන් ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න පිරිසක් සැබෑ ලෙසම හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමට අයදුම් කරයි කියලා.”

හැදුනුම්පත් නොමැති පුද්ගලයන්ට ජංගම සේවා සදහා පැමිණීමෙන් හැඳුනුම්පත් ලබාගත හැකි බව පවසන කැෆේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම නො එසේනම් තම ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම සේවක නිලධාරියා හරහාද ඒ සඳහා අයදුම් කළ හැකි බවයි පවසන්නේ.

එලෙස ලබාදෙන අයදුම්පත් සඳහා දෙසැම්බර් මස 15 දිනට ප්‍රථම හැදුනුම්පත් ලබාදීමට හැකියාව තිබෙන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ සාකච්චාවේදී පැවසූ බව රජිත් කිරිති තෙන්නකොන් ප්‍රකාශ කරයි.