ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

එරික් සොල්හයිම් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේ (ඉංග්‍රීසි) හඬ පටය

නෝර්වේ රාජ්‍යය සහ නොර්වේ සාම නියෝජිතයන් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට මුදලින් ආධාර කළ බවට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කරන චෝදනාව නෝර්වීජියානු හිටපු සාම නියෝජිතයා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

එරික් සොල්හයිම් ඒ බව කියා සිටියේ ප්‍රංශයේ පැරිස් අගනුවර සිට බීබීසී සංදේශය සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්.

සංදේශයේ සරෝජ් පතිරණ ඔහු සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේ (ඉංග්‍රීසි) හඬ පටයට සවන් දෙන්න.