ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තීරණය ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු

අද, බදාදා, මධ්‍යම රාත්‍රී ජනාධිපතිවරයා විසින් නව ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පලවෙමින් පවතිද්දී ආණ්ඩුවේ කණ්ඩායමක් විපක්ෂයට එක්වනු ඇති බවටත් ආරංචි පල වෙමින් තිබේ.

එම තත්වය මත විපක්ෂ සන්ධානයේ අපේක්ෂකයා නම් කරන බව පවසන ඌව පලාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක හරීන් ප්‍රනාන්දු සංදේශයට පැවසුවේ ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු පොදු අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි.

විශාල පෙරළියක්

මේ වන විට ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ප්‍රචාරක කටයුතු වලින් සියයට පනහක් අවසන් කොට ඇති බව පවසන ඔහු එලෙසම ඔවුන් ඌව පලාත් සභා මැතිවරණයට සූදානම් වුවත් ජනතාව ඔවුන් බලාපොරොත්තුවූවාට වඩා වෙනත් තීන්දුවක් ලබා දුන් බවයි.

ආණ්ඩුවේ විශාල පෙරළියක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බව පවසන ඌව පලාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක හරීන් ප්‍රනාන්දු, රජයේ කණ්ඩායමක් ඉවත් වෙන බවට ඉඟි පල වෙමින් තිබෙන බව පැවසුවේය.