ජනාධිපතිවරණයේ දින නියම වෙයි

මී ළඟ ජනාධිපතිවරණය ලබන වසරේ ජනවාරි 08 වෙනි දින පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙයින් ස්වල්ප වේලාවකට පෙර නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුණි.

මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙක් බීබීසී කොළඹ වාර්තාකරු අශාම් අමීන්ට කියා සිටියේ ලබන දෙසැම්බර් මස 08 වෙනි දින ජනාධිපතිවරණ නාම යෝජනා කැඳවනු ලබන අතර 2015 ජනවාරි 08 වෙනි දින ඡන්ද විමසීම් සිදු කෙරෙන බවයි.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාත් පොදු අපේක්‍ෂකයා හැටියට මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ඇමතිවරයාත් තරඟ වදින අතර සෙසු අපේක්‍ෂකයන් කවුරුන් විය හැකිද යන්න තවමත් ප්‍රකාශයට පත් වී නැත.