එක් දින ක්‍රිකට්: පළමු ස්ථානය ඔස්ට්‍රේලියාවට

Image copyright AFP

එක් දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ලෝක දර්ශකයේ පළමු ස්ථානයට යළිත් වරක් ඔස්ට්‍රේලියාව පත් වී තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවති එක් දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 4-1 වශයෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට ජය හිමි වීමෙන් අනතුරුවයි එක් දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ලෝක දර්ශකය යළි ලියැවුණේ.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනුව ඉන්දියාව දෙවැනි ස්ථානයට තල්ලු වී ඇත්තේ ඔස්ට්‍රේලියාව ලකුණු දශම දෙකක් (0.2 ranking points) පමණක් ඉදිරියෙන් සිටීම නිසයි.

එක් දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත වගුවේ තුන්වැනි ස්ථානය දකුණු අප්‍රිකාවට හිමි වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව හිමි වී ඇත්තේ හතරවැනි ස්ථානයයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර