ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

‘මියුරු බසින් රස මවන අමරදේව’

මඩවල එස් රත්නායකයන්ගේ මින්දද හී සර ගීතයේ ‘කන්ද කපා පායාපන් පුන් සඳ’ යන පද වැල අමරදේවයන් අතට පත් වූ විට ‘කන්ද කපා පායන් රන් පුන් සඳ’ බවට පත් වුණි.

‘පායාපන් පුන් සඳ’ කියද්දී හල් නයනු දෙකකි. ‘පායන් රන් පුන් සඳ’ කියද්දී හල් නයනු තුනකි.

ඉන් නැගෙන සියුම් මධුර බව හඳුනා ගන්නට තරම් වූ භාෂා ඥානයක් අමරදේවයන් සතු විය.

මහාචාර්ය ජේ බී දිසානායකයන් පවසන්නේ අමරදේවයන් ගේ මෙකී ප්‍රතිභානයට සෘජු හේතුවක් වන්නේ අමරදේවයන් තුළ පවතින සංවේදීත්වය බවයි.

මහාචාර්ය ජේ බී දිසානායකයන් ගේ ලිපියේ සිරැසිය ම වන්නේ ‘මියුරු බසින් රස මවන අමරදේව’ යන්නයි.

වඩු මඩුව

ඇල්බට් පෙරේරා භාරතයට ගොස් මියැසි කිරුළ ලා ‘අමරදේව’ වී එන විට ජිනෝරිස් බාස් උන්නැහේ වඩු මඩුව කලකින් වැඩ කළ බවක් පෙනෙන්නට නොතිබිණි.

ගමනක් ගොස් එන්නට ගියාක් වැනිව තාත්තාගේ ඇඳුම් ඇඟලුම්, අඩුම කුඩුම දුටු විට අමරදේව තුළ ඇති වූ කම්පනය අපට හිතා ගත හැකිය.

අමරදේවයන්ගේ දිවි මං සලකුණු ගැන බන්ධුල නානායක්කාරවසම් කරන විමසුමේ හඬ පටයට සවන් දෙන්න.