ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රාවය කර්තෘ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවයි

එම වාර්තාව සත්‍ය වාර්තාවක් බව තවමත් වගකීමකින් යුතුව කියා සිටින්නේද යන්න බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන විමසූ අවස්ථාවේ රාවය කතුවරයාගේ පිළිතුර වූයේ ‘අනිවාර්යයෙන්ම අපට ලැබී තිබෙන තොරතුරු අනුව එම වාර්තාවේ සත්‍යතාවය පිළිබඳ කිසිම අභියෝගයක් එල්ල වෙලා නැහැ’ යන්නයි.

හඬ පටයට සවන් දෙන්න.