ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ජනමතවිචාරණයක් -ජනාධිපති

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක අවශ්‍යතාව තීන්දු කිරීමට ජනමත විචාරණයක් කැඳවන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපතිවරයා එම ප්‍රකාශය කළේ සිය ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය අනුරාධපුරයෙන් ආරම්භ කරමින්.

‘අද මෙයාලට ඕනෑ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න. මම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්නම්. ඒක ජනයාගේ කැමැත්ත අනුව, ජනමත විමසුමක් කරලා... අද මේ අයට කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද, පාරවල් හදල දෙනවා කියන්නද? විදුලිය දෙනවා කියන්නද? රට සංවර්ධනය කරලා නැහැ කියන්න පුළුවන්ද? යුද්ධය ඉවර කරලා නැහැ කියන්න පුළුවන්ද? හැබැයි කොටියො ඉන්නවා තාම. උන් මෙහෙ නොවෙයි ඉන්නේ. උන් ඉන්නේ පිටරට.’ මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

මංගල රැළිය

ජනාධිපතිවරයාගේ මංගල රැළියට සහභාගී වීම සඳහා විශාල ජනකායක් අනුරාධපුරයට එක් රැස් වී සිටි බවයි ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ.

මෙම ජනකාය දැකීමෙන් තමා තුන් වැනි වරටත් ජනාධිපතිවරයා වන බවට ස්ථිර වූ බව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ජනතාව අමතා පැවසීය.

‘දැන් ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක් පෙන්වන්නේ... මම අර නුවර තිබුණු රැස්වීමට මම උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ උත්තර දැන් තමුන්නාන්සේලා දීල ඉවරයි.’ ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

මෙවර ජයග්‍රහණයෙන් පසු ජනතාව සමඟ විනයානුකූල රටක් ගොඩ නැගීම සඳහා කැපවීම තම අභිමතාර්ථය බව මහින්ද රාජපක්‍ෂ වත්මන් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය.