ඇමෙරිකාවට අතීත සිහිවටනයක්

Image copyright epicture

ඇමෙරිකානු විද්‍යාඥයෝ මැසචුසෙට්ස් ප්‍රාන්තයෙන් හමු වූ අවුරුදු දෙසීයක් පැරණි ඇසුරුම් කොපුවක් පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.

බොස්ටන් නගරයේ රාජ්‍ය මන්දිරයේ පාෂාණමය මුල්ගලකිනුයි එය සොයා ගනු ලැබ තිබෙන්නේ.

ඇමෙරිකානු විප්ලවයේ පුරෝගාමීන් දෙදෙනකු වන සැමුවෙල් ඇඩම්ස් සහ පෝල් රිවෙරේ යන දෙදෙනා විසින් 1795 වසරේ මැසචුසෙට්ස් රාජ්‍ය මන්දිරය ගොඩ නැගීමේ දී එම ඇසුරුම් කොපුව එහි තැන්පත් කරනු ලබන්නට ඇති බවයි සැලකෙන්නේ.

1855 වසරේ දී ,කැප්සූලයක හැඩයට හරක් හමින් නිමවා තිබුණ මේ කොපුව පසුව එහි ඇතුළත් වස්තූන් හි ආරක්ෂාව සඳහා පසුව තඹ මංජුසාවක තැන්පත් කරනු ලැබ ඇත.

එක්ස් රේ පිරික්සුමක්

එම මංජුසාවේ කාසි සහ පුවත්පත් තැන්පත් කරනු ලැබ ඇතැයි ද විශ්වාසයක් පවතී.

සුරුට්ටු පෙට්ටියක් තරම් වන එම වස්තුව අභ්‍යන්තරයේ ඇති දේවල් පිරික්සීම සඳහා එය හෙට එක්ස් රේ පරීක්ෂණයකට යොමු කිරීමට නියමිතයි.

හානියක් සිදු නොවන මට්ටමින් එය විවෘත කළ හැකිද යන්න තීන්දු කෙරෙන්නේ එම එක්ස් රේ පරීක්ෂණයෙන් පසුවයි.

එක්ස් රේ පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරනු ලැබීමට පෙර එය ලලිත කලා කෞතුකාගාරයකට ගෙන ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

1855 වසරේ දී කැප්සූලයක හැඩයට මුලින් හරක් හමින් නිමවා තිබුණ මේ කොපුව පසුව සහ එහි ඇතුලත් දේවල් ආරක්ෂාව සඳහා පසුව තඹ මංජුසාවක තැන්පත් කර ඇත.