ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලාල්ගේ අම්මා ඔබෙත් මගෙත් අම්මාද?

දරුවන් වෙනුවෙන් දුක් විදින අම්මලා සිටිය යුත්තේ ගමේ විතරද? ඒත් ගම්කෙත ඇසුරින් සැබෑ අම්මා දැක්කොත් ඒ අම්මා සර්ව සාධාරණ සර්ව කාලීන අම්මාම වෙයි නේද?

ලාල්ගේ අම්මා ඔබෙත් මගෙත් අම්මාද?

‘අම්මා

පිදුරු ගසක් සේ

කේඬෑරි වී සුදුමැළි වී රැලි වැටී

වී ඇටය ඇටයවත් තම්බ තම්බා

කාගේ කාගේත් ගින්දර නිවන්න ඇති

ඊටත් ඉස්සර ලා ගොයම් කරලක් වගේ ඉන්න ඇති’

ඒ ලාල් හෑගොඩයානන්ගේ අම්මා.

ලාල් හෑගොඩගේ කවි ලාල් හෑගොඩගේ ඡායාරූප ශිල්පය තරමට රසිකයන් හඳුනා ගෙන තිබේද?

ඔහු අතින් පද බඳුන කවි ජ්‍යෙෂ්ඨයන් හෝ කනිෂ්ඨතයන් හරි හැටි හඳුනා වටහා විචාරයට ලක් කර තිබේද?

ලාල් හෑගොඩගේ කවියට ඇති අසාමාන්‍ය උමතු ප්‍රේමය නිසාමද මේ අසාධාරණය සිද්ධ වෙන්නේ.