ඉන්දියාවේ විශාලතම රොකට්ටුව අභ්‍යවකාශයට

ඉන්දියාවේ විශාලතම රොකට්ටුව අභ්‍යවකාශයට

ඉන්දියාව විසින් මෙතෙක් නිපදවනු ලැබූ විශාලතම රොකට්ටුව සාර්ථකව අභ්‍යවකාශ ගත කරනු ලැබ ඇත.

රොකට්ටුව නම් නොකළ කැප්සුලයකින් සමන්විත වන අතර ඉදිරි අනාගතයේදී එම කැප්සුලය ගගණගාමීන් අභ්‍යවකාශයට ගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම රොකට්ටුව ආධාරයෙන් වැඩි බරකින් යුත් චන්ද්‍රිකා කක්ෂගත කිරීමට හැකියාව ඇති අතර තව දුරටත් ඉන්දියාවට විදේශීය රටවල චන්ද්‍රිකා කක්ෂගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැත.

ඉන්දියාවේ අභ්‍යාවකාශ පර්යේෂණ ආයතනය පවසන්නේ මෙම අවස්ථාව ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන් ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් දවසක් වන බවයි.

මීට මාස කිහිපයකට පෙර අඟහරු ග්‍රහයා වෙත අභ්‍යවකාශ යානයක් යවන ලද ප්‍රථම ආසියානු රට බවට ඉන්දියාව පත් විය.