‘ළමුන් මැතිවරණ ප්‍රචාරයට එපා’- යහපාලන නීතිවේදීන්

Image copyright Lawyers For Good Governance

ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ළමුන් යොදාගැනීම තහනම් කරන මෙන් යහපාලනය සඳහා වූ නීතිවේදීන්ගේ සංගමය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

අදාළ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරමින් එම නීතිවේදීන්ගේ සංගමයේ සභාපති නීතිවේදී සේනක ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළේ ‘ළමුන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්ති වලට ශ්‍රී ලංකා රජය අත්සන් කර ඇති අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය බැඳී සිටින’ බවයි.

ජාත්‍යන්තර නිති රීති අනුව ළමුන් දේශපාලන ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා යොදාගැනීම මුළුමනින් ම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් වන බවයි යහපාලනය සඳහා වූ නීතිවේදීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.

ජාත්‍යන්තර නීතිය

‘විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීම්වල දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂකයාගේ රුව සහිත පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම මෙන් ම කොඩි ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ළමුන් යොදා ගැනීම සුලබ ව දකින්නට පුළුවන්. එය වැළැක්වීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා කටයුතු කළ යුතුයි’ නීතිවේදී සේනක ද සිල්වා කියා සිටියි.

ළමුන්ට අදාළ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට මැතිවරණ

කොමසාරිස්වරයාට බලයක් තිබේදැයි සංදේශය ප්‍රශ්න කළ විට නීතිවේදියා සඳහන් කළේ ‘ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම් පනතට අනුව මැතිවරණයට අදාළ ව යම් නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් සිදු වන්නේ නම් ඊට මැදිහත් වීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට බලයක් ඇති’ බවයි.

තම පැමිණිල්ල මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය මගින් භාර ගත් බවත් ඊට අදාළ සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට මැතිවරණ නිලධාරීන් තමන්ට දැනුම් දුන් බවත් නීතිවේදී සේනක ද සිල්වා වැඩිදුරත් ප්‍රකාශ කළේය