ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පොදු දේපළ අවභාවිතයේ - ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ශ්‍රී ලංකා

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය යටතේ ක්‍රියාත්මක පොදු දේපළ රැක ගැනීමේ වැඩසටහන එහි පළමු අන්තර් වාර්තාව නිකුත් කරයි.

ඉකුත් නොවැම්බර් 21 වැනිදා සිට මේ දක්වා පොදු දේපළ බරපතළ ලෙස අවභාවිතයේ යොදා ගත් පැමිණිළි 170 ක් ලැබී ඇති බවයි ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පවසන්නේ.

මැතිවරණ කටයුතු සඳහා රජයේ ගොඩනැගිලි භාවිතය එම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 37 ක් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දේශපාලන කටයුතු වෙනුවෙන් යොදාගැනීමේ පැමිණිලි සියයට 18 ක් වන බව ඔහු පැවසුවේය.

එසේම රජයේ අරමුදල් භාවිතා කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි සියයට 17 ක් සහ රජයේ වාහන යොදාගැනීම් සියයට 14 ක් වන බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය වැඩි වසයෙන් සිදුවන්නේ ඉහත සඳහන් කල අංශ වල බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

එම පැමිණිලි සඳහා තමන් සතුව සාක්ෂි ඇති බවත් ඔහු පැවසුවේය.

ජනතාව පොදු දේපළ අවභාවිත කිරීමේ සිද්ධීන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීමට උත්සුක වී ඇති බවයි ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක සුදත් රනුග්ගේ පැවසුවේ.