"උතුරේ ඡන්දය අයිතිය වෙනුවෙන් "

Image copyright AP AFP

දෙමළ ජනතාව ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය වෙනුවට දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් ඇති සුදානම සහ එවැනි අරගලයකට සුදානම් බව මෙවර ජනාධිපතිවරනයේදී උතුරේ ජනතාව ප්‍රදර්ශනය කොට ඇති බව යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිංහල අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සාමිනාදන් විමල් පෙන්වා දෙයි.

යාපනයේ ජන්ද දායකයන්ගෙන් සියයට හැටක් මෙවර ජනාධිපතිවරනයේදී ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව අදහස් දක්වමිනුයි ඔහු ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ.

ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය

ප්‍රධාන ධාරාවේ අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාම ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය පිළිබඳව නිශ්චිත කිසිදු විසඳුමක් ඉදිරිපත් කර නොමැති තත්වයක් තුළ මෙම ඡන්දයේ දී විශේෂයෙන්ම දෙමළ ජනතාව විශාල වශයෙන් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම වැදගත් ලක්ෂණයක් බවයි ඔහු පවසන්නේ.

ඇත්ත වශයෙන්ම උතුරේ ජන්දය තීරණාත්මක එකක් ලෙස දකුණ දකින්නට ඇත්තේ අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා අතර තියුණු තරඟයක් පවතිද්දී උතුරේ ඡන්දය මත ජයග්‍රහණය තීරණය වන්නේය යන කාරණය පදනම් කර ගෙන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

පැවතුන දේශපාලනික තත්වය තුළ යාපනයේ සියයට හැටක් ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම, ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත් වන්නේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නේ කාටද යන්නට වඩා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම බවයි ඔහු පවසන්නේ.

පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

“ජන්දය දැමීම කියන එක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රධාන අරගලය වෙලා තිබුනේ, කාට ඡන්දය දානවද කියනවට වඩා, ඡන්දය දානවද නැද්ද කියන එක අතරයි අරගලය තිබුනේ. ඉතින් ඒ අනුව මං හිතන්නේ පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය හැටියට කියන්න පුලුවන් වන්නේ සියයට 60 ක ප්‍රමාණයක් ජන්ද දැමීම තුලින් ඒ අරගලය දිනල තියනව” යනුවෙනුයි ඔහු උතුරේ ඡන්දය විග්‍රහ කළේ.

සමස්ත දේශපාලන ක්‍රියාවලිය තුළ උතුරේ ජනතාවටත් අයිතිවාසිකමක් ඇති බව සහ වගකීමක් ඇති බව අවබෝධ කර ගැනීමක් මෙවර මැතිවරණය තුලින් ප්‍රදර්ශනය කොට ඇති බවත් ඔහු තවදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර