නැගෙනහිර පළාත් සභාවට ටීඑන්ඒ සහය

දෙමළ ජාතික සන්ධානය නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ නව පාලනය එක්ව කටයුතු කිරීමට එකඟ වෙයි.

නව පාලනයේ අමාත්‍ය ධුර දැරීමටද දෙමළ ජාතික සන්ධානය කැමැත්ත පල කොට තිබේ.

උප සභාපති ධුරය

මේ අනුව පළාත් සභාවේ උප සභාපති ධුරය සහ ඇමති කම් දෙකක් ලබා ගැනීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය එකඟවී සිටී.

ඊට අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුමකට, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය හා දෙමළ ජාතික සන්ධානය නැගෙනහිර පළාත් මහා ඇමති හබීස් නසීර් අහඩ් හමුවේ අත්සන් තබා ඇත.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායකත්වයේ අවසර ඇතිව නැගෙනහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් හා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය අතර පැවති සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙම ගිවිසුමට එළඹීමට හැකිවී තිබේ.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයේ ලේකම් කේ.තුරෛයිරාජසිංහම් සහ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ මහ ලේකම් හසන් අලි ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී ගිවිසුමට අත්සන් තැබුහ.