දින සියය ගැන ජනතා අදහස් ඉල්ලයි

නව රජය ඉදිරිපත් කර ඇති දින සියයේ වැඩ සටහනේ ප්‍රගතිය මැන බැලීම සඳහා ඒ පිළිබඳව මහජන අදහස් විමසා බැලීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබේ.

ජනතා සහභාගිත්වය උපරිමයෙන් ලබා ගැනීම සහ විනිවිද භාවයකින් යුක්තව දින සියයේ වැඩ පිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙන යාම ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මෙම වැඩ සටහන පිලිබඳ වැඩි විස්තර අන්තර්ජාලයේ www.pmm.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකි බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

දින සියයේ වැඩ සටහන පිළිබඳව අදහස්, යෝජනා, චෝදනා හෝ විවේචන වේ නම් ඒවා පහත දැක්වෙන ලිපිනයට තැපැල් කර එවන ලෙස එම නිවේදනය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ලිපිනය: අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහ නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, මහ බැංකු ගොඩනැගිල්ල, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01.

එමෙන්ම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තම අදහස් එවන්නේ නම් 100dayfeedback@pmm.gov.lk යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය භාවිතා කරන ලෙසත් දුරකථනය ඔස්සේ සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් 011-2477915 අංකය අමතන ලෙසත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඉල්ලා සිටියි.