රක්නා ලංකා හම්බන්තොට වරායෙන් ඉවතට

රක්නා ලංකා සමාගම හම්බන්තොට වාරායේ ආරක්ෂක කටයුතුවලින් ඉවත් කිරීමට වරාය අධිකාරිය ක්‍රියා කර තිබේ.

රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගමට අයත් ආරක්ෂක නිලධාරීන් එකසිය හත් දෙනෙක් හම්බන්තොට වරායට අනුයුක්තව සේවය කළහ.

එම ආරක්ෂක නිලධාරීන් සඳහා වරාය අධිකාරිය විසින් මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ තිස්තුනක මුදලක් රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගමට ගෙවා ඇති බව ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදී රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි සංදේශයට පැවසුවේය.

රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සේවාවට අයත් ආරක්ෂක නිලධාරීන් පවසන්නේ දේශපාලන පිළිගැනීමක් වශයෙන් තම සමාගම හම්බන්තොට වාරය ආරක්ෂක කටයුතුවලින් ඉවත් කෙරුණු බවයි.

පසුගිය කාලය තුළ සිදු වූ ඇතැම් අඩුපාඩු කම් හේතුවෙන් රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සේවාව හම්බන්තොට වරායෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බව මේ අතර වරාය අධිකාරියේ උසස් නිලධාරියකු කියා සිටියේය.

වසරක කොන්ත්‍රාත් පදනමක් යටතේ මාර්තු පළමුදා සිට වොච් ගාර්ඩ් ආරක්ෂක සමාගම හම්බන්තොට වරායේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු ඇති බවයි එම උසස් නිලධාරියා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර