බලවත් අසාධාරණයක් නිවැරදි කළා - මහා ඇමති

නැගෙනහිර පළාත් සභා මහ ඇමති නසීර් අහමඩ් නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කරයි.

නව ඇමති මණ්ඩලය තුලින් නැගෙනහිර පළාතේ දෙමළ ජනතාවට මෙතෙක් සිදුවූ බලවත් අසාධාරණයක් නිවැරදි කළ බවයි මහා ඇමතිවරයා අප වාර්තාකරු ආර් ජී ධර්මදාස සමඟ ප්‍රකාශ කළේ.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයට අමාත්‍ය ධුර දෙකක් ද ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයට අමාත්‍ය ධුරයක්ද හිමිවී තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සභාපති ධුරය හිමි වෙද්දී හිටපු සභාපතිනිය ආරියවතී ගලප්පත්ති හට පළාත් ඉඩම් අමාත්‍ය පදවිය ලබා දී ඇත.

නැගෙනහිර පළාතේ සියයට 39 පමණ දෙමළ ජනතාව ජීවත්වන බව පැවසූ මහ ඇමති නසීර් අහමඩ් මෙතෙක් ඔවුන්ගේ නියෝජනයක් නොතිබූ බවත් එම තත්වය නිවැරදි කිරීමට දැන් හැකිවී ඇති බවත් ප්‍රකාශ කළේය. සියලු පක්ෂ සහ ජාතීන් ඇගයීමට ලක් කරමින් නැගෙනහිර පළාත් සභාව මධ්‍යම රජයට ආදර්ශයක් සපයා ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර