වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ ඉදි කිරීම් වහාම නතර කෙරෙයි

Image copyright Reuters
Image caption කොළඹ වරාය නගරය ඉදි කිරීම් කටයුතු තමන් බලයට පත් විගස නතර කරන බවයි මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ දී වත්මන් ආණ්ඩුව කියා සිටියේ

කොළඹ වාරය නගරය ඉදි කිරීමේ කටයුතු වල නිරත China Communications Construction Company (CCCC) පෞද්ගලික සමාගමට වරාය - නාවික සහ ගුවන් ගමන් පිලිබඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් ඉදි කිරීම් කටයුතු වහාම නතර කරන ලෙස දන්වා යවනු ලැබ තිබේ.

අමාත්‍යංශයේ එම නිර්දේශය සම්බන්ධයෙන් එම සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක සඳහන් වන්නේ තම සමාගම ශ්‍රී ලංකාව සමග පුර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ක්‍රියා කරන බවයි.

කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ගන්නා ලද තීරණය පිළිබඳව වරාය-නාවික සහ ගුවන් ගමන් පිලිබඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් කොළඹ වරායේ ඉදි කිරීම් වහාම නතර කරන ලෙස තම සමාගම වෙත දැනුම් දී තිබෙන බව සඳහන් කරන එම නිවේදනය ශ්‍රී ලංකා රජයේ බලධාරීන් විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද අනුමැතීන් සහ වලංගු බලපත්‍ර යනාදිය ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවත් සඳහන් කොට තිබෙනවා.

ඉල්ලා ඇති පරිදි අදාළ ලිය කියවිලි ඉදිරි පත් කිරීමට සමාගම පියවර ගන්නා බවයි නිවේදනයෙහි සඳහන් වන්නේ.

“2014 වසරේ දී වරාය නගරය ඉදි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව සමග ඇති කර ගන්නා ලද ගිවිසුම යටතේ සමාගමේ නෛතික අයිතියට අගතියක් නොවන මට්ටමින් දැනුම් දී ඇති පරිදි අදාළ ලිය කියවිලි සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එසේම මෙම සමාගම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවත් සමග පුර්ණ සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරන අතර මේ ආකාරයේ මහා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ආණ්ඩුව විසින් නිර්දේශිත උපදෙස් අනුගමනය කරන අතරම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය අනුව දිගටම ක්‍රියා කරනු ඇත” යනුවෙන් වැඩිදුරටත් එම නිවේදනයෙහි සඳහන් වේ.

කොළඹ වරාය නගරය ඉදි කිරීම් කටයුතු තමන් බලයට පත් විගස නතර කරන බවයි මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ දී වත්මන් ආණ්ඩුව කියා සිටියේ.

බලයට පත් වීමෙන් පසුව වරාය නගරය ඉදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් විසින් ගනු ලබන පියවර ව්‍යාකූල බවකුයි ඇතැම් ප්‍රකාශන මගින් පෙනී ගියේ.

ඊයේ (06) මහනුවර දී පැවති රැළියේ දී විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමති වරයා කියා සිටියේ චීන සමාගම දිගටම ඉදි කිරීම් කටයුතු කරගෙන යමින් පවතින බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර