ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අධිකරණයට ගෙන ආ හිමි නමක් නොසන්සුන් වෙති

නඩු විභාගයකට පෙනී සිටීම සඳහා අධිකරණයට රැගෙන පැමිණි හිමි නමක් නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරීම හේතුවෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට උන්වහන්සේ පාලනය කිරීමට සිදු වී තිබේ.

වසර පහක කාලයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින උන්වහන්සේගේ මානසික පීඩාව එහිදී කියා සිටි බව ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු පැවසුවේය.