ටීඑන්ඒ - මෝදී සාකච්ජා

දෙමළ ජාතික සංධානය ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදී මුණ ගැසී සාකච්ඡා පවත්වයි.

මේ හමුවේදී ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම් සෙවීම් පිළිබඳවද සාකච්ඡා කළ බවයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ යාපනය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බීබීසී දෙමළ සේවය සමඟ පැවසුවේ.

ප්‍රශ්නයට විසඳුම් සෙවීමේදී උතුරු නැගෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කළ යුතු බවටත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය යෝජනා කළ බවත් ඔහු පැවසුවේය.

තමා ප්‍රාන්ත මහා ඇමතිවරයකු ලෙස වසර ගණනාවක් කටයුතු කිරීමෙන් සහ ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස වසරක කාලයක් සේවය කොට ලැබූ අත්දැකීම් ඇති බව පැවසූ ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදී ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳීමට ඇති හොඳම විසඳුම ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයක මට්ටමින් වැඩිපුර බලතල ලබා දීම බව පැවසුවේ යැයි සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

‘සහයෝගී ෆෙඩරල් ක්‍රමයක්'

නමුත් මධ්‍යම රජයත් පළාත් සභාවත් අදහස් හුවමාරු කර ගනිමින් ‘සහයෝගී ෆෙඩරල් ක්‍රමයක්' අනුගමනය කිරීම සුදුසු බවට ඉන්දීය අගමැතිවරයා යෝජනා කළ බවත් යාපනය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් පැවසුවේය.

යළි පදිංචි කිරීම් සිදු කිරීමට ගෙන ඇති පියවර ප්‍රමාණවත් නොවන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය විසින් ඉන්දීය අගමැතිවරයාට පෙන්වා දුන් බවයි ඔහු පැවසුවේ.

සාධනීය ප්‍රතිචාරයක්

ඊට පිළිතුරු දුන් ඉන්දීය අගමැතිවරයා එම ප්‍රශ්නයත්, දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් ප්‍රශ්නත්, දෙමළ සිරකරුවන් පිළිබඳවත් ඒ වන විටත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සමඟ සාකච්ඡා කොට තිබූ බව පැවසුවේ යැයි සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

එම ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගෙන් සාධනීය ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇති බවට සාකච්ඡාවලින් පෙනී ගිය බව ඉන්දීය අගමැතිවරයා කියා සිටි බවත් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ යාපනය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බීබීසී දෙමළ සේවය සමඟ පැවසුවේය.