ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නවකතාවක රසය මතු කරන්නේ ව්‍යංගාර්ථයයි - තිස්ස

නවකතාවක සමුදයාර්ථය මතු වන්නේ ‘කතාන්දරයට අනුබද්ධිත නොයෙකුත් අංගෝපාංග ඒකට සංයෝග වී සුසංයෝග වීමෙන් බිහි වන්නා වූ මුඛ්‍ය අරුතක් ආත්ම කොට ගෙනයි’.

නවකතාවක් චිත්‍රපටයකට නැගීමේදී, හැඟුම් ප්‍රකාශනය පිළිබඳ තිස්ස අබේසේකරයන්ගේ පැහැදිලි කළ අයුරු.

‘තෝරා ගත් නවකතාවක් තිරනාටකයක් ලෙස රචනා කිරීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයා කළ යුතු පළමු කාර්ය තමයි නවකතාවක ඇති සමුදයාර්ථය කුමක්දැයි තෝරා බේරා ගැනීම.

ඊළඟට ඔහු උත්සාහ කිරීමට අවශ්‍යයි ඒ සමුදයාර්ථය ආත්ම කොට ගෙන පැන නගින්නා වූ රසය නැත්තම් අරුත බිහි වීම සඳහා ඒ අරුත මේ නවකතාවේ කොතැනකද රැඳී තිබෙන්නේ කියලා.

බොහෝ විට නවකතාවක සමුදයාර්ථය මතුව එන්නේ වචන වලින්. වචනවල තියන නිශ්චිත අර්ථයෙන් නෙවෙයි. වචනවල තියන ව්‍යංගාර්ථයෙන්. මෙන්න මේ ව්‍යංගාර්ථ රැස එකට එකතු වෙලා තමයි නවකතාවක් සිය රසය මතු කරන්නේ, නැති නම් අරුත පැහැදිලි කරන්නේ.’ඒ තිස්ස අබේසේකරයන්.